Przedszkole rozszerzyło ofertę dla dzieci o propozycje z dziedziny ekologii z integralnie powiązaną promocją zdrowia. Liczne sukcesy osiągane przez placówkę oraz jej wychowanków potwierdzają, że zarówno całe grono pracujące w przedszkolu jak i dzieci w pełni wykorzystują swój potencjał. Przedszkole 121 „Zielone Przedszkole” pochwalić się może uzyskaniem przez trzy kolejne lata , jako pierwsza placówka na Dolnym Śląsku, międzynarodowego certyfikatu ekologicznego „Zielona Flaga”, który nadawany jest instytucjom w wielu krajach świata. Otrzymaliśmy również we wrześniu 2015 r. tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej, który potwierdza dobrą pracę całego zespołu. Trafionym pomysłem na pobudzenie wrażliwości i ekologicznej postawy u najmłodszych jest angażowanie ich w opiekę nad przedszkolnymi atrakcjami: pionowym ogródkiem , kaloszkową rabatką.  Każda z sześciu grup uprawia  swój warzywnik.   Dzieci chętnie dbają o rośliny (podlewanie, pielenie, sadzenie), ale także uczą się o wartości naturalnie uprawianych produktów i roli natury.