Zajęcia dodatkowe:

Po skończonym, zadeklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu, na życzenie rodziców, w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe. Instruktorzy odbierają dzieci z grup, prowadzą zajęcia i po nich  i oddają dzieci do rąk rodziców lub opiekunów. Odbywają się zajęcia z  języka angielskiego, piłki nożnej, tańców, ceramiki,  zajecia umuzykalniające, dzieci wyjeżdżają na basen (we wtorek i w piątek). Prowadzone są również zajęcia z szachów i klocków lego-Edukids.

 

tenis
Basen prowadzony przez firmy: Happy Time (dzieci z tą firmą wyjeżdżają we środę) oraz Neptun ( dzieci wyjeżdżają w piątek) . Firmy zapewniają profesjonalny dowóz dzieci oraz opiekę instruktorów na pływalni. Każda jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Celem kursu jest oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym. Dzieci uczą się prawidłowego wydechu do wody z zanurzaniem twarzy, nurkowania, bezpiecznych skoków do wody. Zwieńczeniem kursu jest pokonywanie samodzielne krótkich odcinków na wodzie. Zajęcia nauki pływania prowadzone są w formie zabaw.

Piłka nożna: zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w poniedziałki. Trening piłkarski pozwala rozwinąć nie tylko poszczególne elementy techniki piłkarskiej, ale umożliwia również wykształcenie w sobie dyscypliny i zdolności do pracy w grupie, a także kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów – cech charakteru przydatnych na przestrzeni całego życia. Naszych przedszkolaków uczy się wartości fair play na boisku i poza nim. Zajęcia prowadzone są przez firmę Bambinigoal.

 

abcJęzyk niemiecki prowadzony jest 1 raz w tygodniu przez panią Iwonę Finke,  lektora i nauczyciela naszego przedszkola. Zajęcia z j. niemieckiego to wspólna zabawa edukacyjna dla dzieci. Zabawy opierają się na poszerzaniu słownictwa , na wykorzystaniu pamięci wzrokowej – dziecko kojarzy konkretny obrazek ze brzmieniem słowa, wykorzystuje naturalną ciekawość dziecka do zdobywania wiedzy i poznawania świata. Dzieci kolorują, wycinają, oglądają króciutkie filmiki, słuchają bajki w j. niemieckim. Zajęcia te odbywają się w ramach zaznajamiania dzieci z językiem nowożytnym ( zgodnie z podstawą programową) i w tej formie jest niepłatny.

Język angielski prowadzony jest dwa razy w tygodniu przez firmę Teedy Edie. Dzieci podejmujące naukę języka angielskiego w wieku przedszkolnym mają ogromną szansę na przyswojenie systemu dźwiękowego języka, a tym samym doskonalą wymowę. Większa plastyczność mózgu i elastyczność organów mowy, charakterystyczna dla dzieci, które wciąż opanowują nasz język polski, daje im lepsze możliwości w przyswajaniu obcych dźwięków i melodii innego języka.

Dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków jednocześnie (języka polskiego i j. angielskiego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych. Dzieciom nie przeszkadza, jeżeli w wypowiedziach pojawiają się słowa lub fragmenty dla nich nie zrozumiałe . Są wręcz do tego przyzwyczajone, bo wciąż jeszcze uczą się języka polskiego. Nauczanie języka angielskiego wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku. Podkreślić jeszcze raz należy, że dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą także  swoją pamięć.

 • Ćwiczenia rytmiczne prowadzi  pani Magdalena Leśko, nauczyciel  z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Odbywają się w każdy czwartek  po 30 minut dla każdej grupy. Każda grupa spotyka się z panią Magdą słuchając żywej muzyki i bawiąc się przy niej. Zajęcia te poprzez ruch i  śpiew  realizują cele wychowania ogólnego, oparte są na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowują człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością, zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina.
 • Katecheza – prowadzona jest przez nauczyciela dyplomowanego -katechetę panią Katarzynę Stachów jeden raz w tygodniu w każdy piątek.  Rodzice zapisują swoje dziecko na katechezę na swój wniosek. Podczas zajęć wspierany jest całościowy rozwój dziecka zarówno psychofizyczny jak i duchowy. Dzieci poznają modlitwy, wydarzenia biblijne oraz niektóre tradycje świąteczne.
 • Gimnastyka korekcyjna – zajęcia wspierają i ukierunkowują aktywność ruchową naszych przedszkolaków. Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu umożliwią dziecku ćwiczenie gibkości, szybkości, sprawności, pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek ich rozwoju, jak również wyrobić prawidłowe nawyki i przyzwyczajenia. Podczas zajęć kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo. Dostosowujemy poziom zajęć do grupy wiekowej dzieci. Podczas ćwiczeń dzieci używają wielu przyborów ( szarfy, woreczki, skakanki, piłki, koce, materace), zwiększających ich efektywność. Po intensywnej rozgrzewce dzieci wykonują podstawowe ćwiczenia gimnastyczne. Zajęcia są przeplatane grami i zabawami co uczy współpracy w grupie. Zajęcia korekcyjne organizowane w przedszkolu 2 razy w tygodniu po 30 min. Prowadzi je pani Justyna Szymczyk.
 • Zajęcia logopedyczne: W Przedszkolu nr 121 „Zielone Przedszkole” prowadzone są zajęcia logopedyczne w wymiarze 12 godzin w tygodniu. Proponowane są zajęcia dla całych grup, dzięki czemu wszystkie dzieci uczą się prawidłowej wymowy i wykonują ćwiczenia logopedyczne. Dzieci zakwalifikowane do indywidualnej terapii logopedycznej, po badaniach przesiewowych, bezpośrednio ćwiczą z panią logopedą. Rodziców także zapraszamy do zabaw logopedycznych podczas zajęć otwartych oraz prosimy o ćwiczenie wymowy ze swoimi dziećmi w domu. Zajęcia prowadzi pani Mariola Koprek.
 • Zajęcia umuzykalniające: prowadzi pani Magdalena Leśko, jeden raz w tygodniu,  zajęcia popołudniowe, płatne przez rodziców. Bezpośredni kontakt z żywą muzyką stymuluje pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;
  • jest wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;
  • rozwija zdolności językowe;
  • uczy logicznego myślenia;
  • wpływa na rozwój zdolności matematycznych;
  • poprawia samopoczucie (uspokaja i pomaga rozładować emocje);
  • uczy pracy i współżycia w zespole.
 • Ceramika: prowadzi pani Irmina zatrudniona w firmie:” Strefa Kolorów”,jeden raz w tygodniu, zajęcia popołudniowe, płatne przez rodziców. Praca z gliną wpływa korzystnie na harmonijny rozwój dzieci. Ugniatanie, wałkowanie, formowanie i ozdabianie gliny to doskonałe wsparcie rozwoju małej motoryki dziecięcych dłoni i przygotowanie m.in. do nauki pisania. Jak wspomnieliśmy wyżej, to również cenne doświadczenie sensoryczne, które znakomicie stymuluje układ nerwowy. Ponadto praca z gliną wycisza, uczy cierpliwości, umożliwia doskonalenie umiejętności koncentracji. Z kolei z twórczego punktu widzenia, zajęcia ceramiczne rozwijają wyobraźnię i ekspresję plastyczną. Podczas zajęć dzieci wykorzystują specjalistyczne narzędzia, a także przedmioty z recyklingu. Dzięki temu uczą się znajdować nowe, kreatywne zastosowanie dla przeróżnych przedmiotów codziennego użytku.
 • Szachy: firma „Czarny Koń”,zajęcia popołudniowe, płatne przez rodziców, jeden raz w tygodniu. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.
 • Klocki Lego: zajęcia popołudniowe, płatne przez rodziców, jeden raz w tygodniu, Dziecko może wymyślać swoje własne budowle i tworzyć nawet bardzo skomplikowane konstrukcje. Budując według określonego wzoru, uczy się z kolei cierpliwości, trenuje koncentrację i rozwiązuje problemy, a także rozwija wyobraźnię przestrzenną. Klocki dla dzieci rozwijają ich małą motorykę, ćwiczą koordynację ręka-oko.