W „Zielonym Przedszkolu” najważniejsze są dzieci, którym proponujemy otwarte wyrażanie swoich emocji, odczuć i potrzeb oraz empatię do siebie i innych. Nauczyciele posługują się naturalnymi, niewymuszonymi drogami komunikacji z podopiecznymi i mają do każdego wychowanka indywidualne podejście. W pracy dydaktycznej , opiekuńczej i wychowawczej preferowany jest otwarty styl pedagogiczny i aktywne metody pracy. Tworzone są takie sytuacje edukacyjne , które wyzwalają w każdym dziecku jego indywidualny potencjał.